Dr.Malikli Kəmalə

 


Dr. Maliki Kəmalə Yusif Qızı

Maliki Kəmalə Yusif qızı 19 Noyabr 1974-cü ildə Bakı şəhərində doğulub. 1991-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra 1997-ci ildə İnternaturanı keçmişdir. 2004-2014-cü illər ərzində AzDent klinikasında Həkim stomatoloq vəzifəsində işləmişdir. Çox saylı seminar ve kursların iştirakçısı olmuşdur. (Ultradent) Dr. Anna Krylova, (Espertise) Dr. Peşko. A.A, (Kerr) Dr Romeo Caicedo, (Sybron Endo) Dr. Galip Gürel, (VDW) Dr. Juriy Malyk, (ReDent Nova) Dr. Michael Solomonov. Endodontology Prof Dr. Metin Orhan. Orthodontology Prof Dr A. Semal Tinar. İmplantology Prof Dr Mustafa Sanjar Atach. (Sirona Dental 3D xray)- Alena Golovenko. (3Mespe) Prof. Albert Waning. (Endodontiya) Dos. Dr. Bayboran Kayahan. (Endodontiya) Dr Maxsim Belograd