Osstel

Osstel : İmplant yerləşdikdən sonra osteointeqraçiya dərəcəsini ostel və ya pereotest cihazı ilə ölçmək mümkündür.Bu cihaz sayəsində artıq implant osteointeqraçiyasını nə zaman başa çatmasını və daimi dişin mümkün qədər tez düzəltmək mümkündür.Yəni artıq implantı yükləmək üçün aylarla gözləmək lazim  deyil.