Vinir nədir?

Vinir estetik diş üzlüyü dişlərin üzlərinə dişi yonmadan yapışdırmaqla onun anatomik formasını,rəngini ,hər hansı ölçüsünü və istiqamətini dəyişmək olur.
Vinir nazik press dişilikat Litium-nan keramika materialından düzəldilir.Nazik olmasına baxmayaraq çox möhməmdir.

Comments are closed.