PROTEZLƏMƏ

Protezləmə stomatologiyanin sırf çeynəmə funksiyasını, estetik parametrləri və estetikanı, sosiallaşmaq, ünsiyyət qurmaq üçün vacib şərtlərdən olan nitq funksiyasını bərpa edilməsinə yönəlmiş sahəsidir, qısaca, ortopedik stomatologiyanın əsas məqsədi pasientlərin həyati keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır. Ənənəvi oropedik stomatologiya iki əsas hissəyə bölünür: çıxan və çıxmayan protəzlər. Çıxmayan protezləməyə metal-keramika, metalsız və qiymətli metallardan qapaqlar, vinirlər və s.aiddir.

Klinikamızda çıxan protezləmə aşağıdakı variantlarda aparılır.

  • Bugel protezləmə
  • Plastik protezlər klammerlərlə və ya kilidli (istəyə görə)
  • Elastik protezləmə

Diş sırasının tam bərpası ilə sizin özünüzə güvəniniz artacaq, daha gənc və sağlam görünüşə sahib olacaqsınız.

Comments are closed.