Vinir nədir?

Vinir - estetik diş üzlüyü ,dişlərin üzərinə dişi yonmadan yapışdırçaqla onun anatomik formasını,rəngini,ölçüsünü və istiqamətini dəyişmək olur.

Vinir nazik press dişilikat Litium-nan keramika materialından düzəldilir.Nazik olmasına baxmayaraq çox möhkəmdir