Diş tacı

Diş tacı. Dişlərin tac hissəsinin qırılması və kariyesə uğraması zamanı ,dişin yarısından çox hissəsini itirdiktə onu qapaq ilə bağlamaq məcburiyyəti yaranır

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.